Druk 3D  metodą FDM, (rapid prototyping) to proces wytwarzania trójwymiarowych modeli z plastiku na podstawie komputerowego modelu.

Back to Top